Програма за еко санација

Еко филтер брана

Пловечка апсорбирачка заштитна брана - еко филтер за нафта и нафтени деривари од течни и суви површини...

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Еп

Производ за апсорбирање на масло, нафта и нафтени деривати на суви површини...

 

 

 

 

Повеќе

UNI Safe Plus

Средства за брза еко санација и заштита на животна околина...

 

 

 

 

 

 

Повеќе

Апсорбент

 

 

 

 

 

 

 

 

Повеќе

Еко Сет

Средството е наменето за брза санација од излевање на нафта и нафтени деривати...

 

 

 

 

 

Повеќе

Тарко Тијопа

Производ за апсорбирање на нафта и нафтени деривати на водени површини...

 

 

 

 

 

Повеќе

Упивателни крпи

Упивателни крпи за нафта и нафтени деривати од суви површини...

 

 

 

 

 

Повеќе