Програма за дезинфекција

Дезифициенс за раце

Средство за хигиенска дезинфекција на раце кај луѓе кои обавуваат работни обврски во прехранбено-преработувачката индустрија, трговијата...

 

 

Повеќе

Тарко мулти-дезифициенс

Концентратот без присуство на алдехид за истовремена дезинфекција и перење на сите перливи површини и предмети...

 

 

 

Повеќе

XYLOQUAT

Средството се користи за дезинфекција на сите видови работни површини без обзир на материјалот од кој се направени...

 

 

 

Повеќе

Тарко дезифициенс во шприц

Се користи за чистење и хигиенска дезинфекција на сите видови работни површини во прехранбената индустрија како и...

 

 

 

Повеќе

Течен сапун со дезифициенс

Средството содржи комбинација на високоефективни активни супстанции, заштитни супстанции и регенератори...

 

 

 

Повеќе