Почитувани посетители,

Ви посакуваме топло добредојде и ве покануваме да се запознаете со работата на нашата компанија.

 

Ние сме фирма која произведува и врши продажба на еколошки контролирана средства и разградливи производи за хемиско чистење кои се направени според највисоките стандарди за квалитет.

 

Во областа на ветеринарно-санитарено одржување на хигиенски услови, ние препорачуваме цели спектар средства за чистење и одржување на високо ниво на хигиена, еко санација и одржување на објекти од индустријата, и јавни објекти.

 

 

Со следниот квалитет на услуга:

 

 • Брза и навремена испорака со наши возила.
 •  

 • Комплетени хемиски консултации и понуда на конкретни решенија во областа на одржување и еко санации на индустриски објекти.
 •  

 • Собирање на ADR транспорт, привремено складирање на опасен и инфективниот отпад.
 •  

 • Еколошка реставрација.
 •  

 • Интервенции со оригинани технологии.
 •  

   

Зошто да ги изберете нашите производи?

 

Бидејќи тие се предмет на детални лабораториски испитувања според стандардите на Европската унија и целокупна документација што се бара според одредбите на нашиот Закон.

 

Сите наши производи се тестирани од ЈЗО на Р.Македонија.

 

За нас

Еколошки контролирани производи изработени спрема најсовремените ISO стандарди.

 

Фирмата БОВИ - МАРК ЛОГ Д.О.О.Е.Л увоз – извоз Скопје, со седиште на ул.Владимир Комаров бр.33/ 1-11а е регистрирана 2009 година и е Генерален застапник на брендот TARCO кој се произведува во Tarmann Chemie GesmbH со седиште во Р. Австрија и Švenda-Tarmann Chemie d.o.o. со седиште во Р. Хрватска.

 

Повеќе